Διαβολάκος του λεκέ Στυλό & Μελάνι

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΠΟ: Μαρκαδόρο, Κηρομπογιές, Μολύβια, Στυλό, Ξυλομπογιές, Νερομπογιές κ.α.

 

BARCODE: 4008455445212

Υγραίνετε καλά τον λεκέ με το διάλυμα. Αφήστε το να ενεργήσει για  10-15 λεπτά. Ταμπονάρετε εκτενώς τη λεκιασμένη περιοχή με στεγνό πανί. Πλύνετε το ύφασμα όπως συνήθως.

Για ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες: Αφήστε το διάλυμα να ενεργήσει περισσότερο. Ταμπονάρετε εκτενώς τη λεκιασμένη περιοχή με στεγνό πανί και πλύνετε όπως συνήθως.

Για υφάσματα που δεν πλένονται: Ταμπονάρετε εκτενώς τη λεκιασμένη περιοχή με υγρό πανί ακολουθώντας τις μεθόδους καθαρισμού λεκέδων παραπάνω.

Παρακαλώ σημειώστε:  ο καθαρισμός των λεκέδων πρέπει να πραγματοποιηθεί  πριν το πλύσιμο. Πριν τη χρήση ελέγξτε τη σταθερότητα των χρωμάτων σε ένα σημείο του ρούχου που δεν φαίνεται. Ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας του υφάσματος. Μην καθαρίζετε τους λεκέδες πάνω σε ευαίσθητες περιοχές. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο κάτω από το ύφασμα (π.χ. ένα πιατάκι, – όχι πλαστικό – με καθαρό πανί).

 

Περιέχει: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του  15%, ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε ποσοστό κάτω του 5%.

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

Κωδικός προϊόντος: 03-52-001 Κατηγορία:
Μετάβαση στο περιεχόμενο