Για περισσότερες πληροφορίες…

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας…

Βόρεια Ελλάδα

Κεντρικά Γραφεία:

3η Πάροδος ΒΙ.ΠΑ, Λάκκωμα Χαλκιδικής
Τ.Κ. 63080, Τ.Θ. 126
Τηλ. 2399051840, Fax 2399051849
E-mail: home@medicaregr.com

Νότια Ελλάδα

Υποκατάστημα Αθηνών:

Αντιγόνης 5
Τ.Κ. 10442, Αθήνα
Τηλ: 2105787625, Fax: 2105787629
Email: athens@medicaregr.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο