Καθαριστικό Μετάλλων & Ανοξείδωτων B/C 250 ml

Το καθαριστικό Μετάλλων & Ανοξείδωτων Beckmann καθαρίζει όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες όπως νεροχύτες , γλάστρες , βραστήρες , μαχαιροπήρουνα , κλπ και αντικείμενα κατασκευασμένα από χρώμιο , χαλκό , ορείχαλκο , κασσίτερο ή ακόμη και ασήμι.

 

BARCODE : 4008455452012

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Ρίξτε το υγρό σε μαλακό υγρό πανί και τρίψτε.
Ξεβγάλετε καλά με νερό ή αφαιρέστε τα υπολείμματα με ένα υγρό πανί.
Σκουπίστε με καθαρό, μαλακό, στεγνό πανί.
Προσοχή: Συμβουλεύεστε πάντα τις οδηγίες φροντίδας των κατασκευαστών

ΠΡΟΣΟΧΗ       ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μακριά από παιδιά

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Περιέχει 1,2-βενζισοθιαζολ-3(2Η)-όνη και 2-μεθυλ-2Η-ισοθιαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσιές και σαπούνι σε ποσοστό κάτω του 5%, Άρωμα, Limonene, Citral, Συντηρητικό, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

Κωδικός προϊόντος: 03-49-001 Κατηγορία:
Μετάβαση στο περιεχόμενο